fredag 24 mars 2017

Första inlägget i blogger - Trafikjuridik

Presentation av Indraget-korkort.se

EC Juristbyrås systersida (www.indraget-korkort.se) börjar nu ta form och det är dags att göra en liten presentation av densamma.

Då vi haft mycket frågor kring körkortsärenden på vår ordinarie webbsida bestämde vi oss för att upprätta en webbsida som uteslutande skulle fokusera på trafikjuridiska frågor. Webbsidan innehåller, bortsett tips, råd mm. även (och i likhet med vår huvudsida), en "Case Review" där besökare kan ställa frågor som rör trafikjuridik.

Webbsidan innehar därtill ett urval av handböcker till försäljning till stöd för att besökare själva skall kunna upprätta kvalitetsyttranden till transportstyrelsen eller överklagandeskrifter till Förvaltningsdomstolarna när man avser överklaga ett beslut från Transportstyrelsen.